Voorwaarden

Onze voorwaarden zijn kort en duidelijk.

1. Het tot stand komen van een overeenkomst tussen opdrachtgever en Speelboer komt voort uit
een via de Webshop geplaatste bestelling door opdrachtgever,
een schriftelijke en/of telefonische bestelling door opdrachtgever.

2. Elke geplaatste bestelling zal worden bevestigd.

3. Op onze bevestiging staan de bestelde artikelen, alsmede de bijkomende kosten gespecificeerd.
Speciale afspraken zullen ook worden vermeld.

4. De verzendtermijn gaat in bij ontvangst van het in de bevestiging vermelde bedrag
op een door Speelboer aangegeven bankrekening, tenzij er op rekening geleverd wordt.

5. De verzendtermijn is binnen 1 à 2 dagen na ontvangst van het in de bevestiging vermelde bedrag,
tenzij anders afgesproken.

6. Indien de afgesproken verzendtermijn niet gehaald wordt,
zal Speelboer opdrachtgever benaderen met een eventuele nieuwe leveringstermijn.
Kan opdrachtgever zich met de nieuwe leveringstermijn niet verenigen,
dan zal Speelboer het door opdrachtgever reeds betaalde bedrag voor deze niet geleverde artikelen
binnen 7 dagen op een door opdrachtgever aan te geven bankrekening terug storten.

7. De reclamatietermijn bedraagt 8 dagen gerekend vanaf factuurdatum.
De reclamatie dient ten alle tijden per e-mail (info@speelboer.com) aan Speelboer te worden medegedeeld.
Speelboer zal iedere reclamatie naar 100% tevredenheid oplossen.

8. Het ruilen van artikelen is mogelijk indien de artikelen ongebruikt in de originele verpakking
voorzien van eventuele originele labels e.d. aan Speelboer worden geretourneerd.
Ruilen dient altijd vooraf met Speelboer te worden afgestemd.
Alle kosten voortvloeiende uit de ruiling komen ten laste van opdrachtgever.

9. Mocht een artikel om welke reden dan ook niet aan je verwachtingen voldoen,
dan is het mogelijk deze artikelen aan het adres van Speelboer te retourneren
mits de artikelen ongebruikt in de originele verpakking voorzien van eventuele originele labels e.d. zijn.
Retouren dienen altijd vooraf per e-mail (info@speelboer.com) met Speelboer te worden afgestemd.
De kosten voor retournering komen ten laste van opdrachtgever.
De eventuele niet doorbelaste verzendkosten van de originele verzending worden
aan opdrachtgever doorbelast en met het te crediteren bedrag verrekend.
Speelboer zal het creditbedrag binnen 7 dagen op een door opdrachtgever aan te geven bankrekening terug storten.

10. Verzendkosten en eventuele bijkomende kosten worden conform ons overzicht op onze pagina "Verzendkosten" doorbelast.

11. Daar Speelboer (bijna) uitsluitend nieuwe artikelen verkregen door inkoop aan opdrachtgever levert,
kan Speelboer niet aansprakelijk gesteld worden door schade veroorzaakt door deze artikelen.
In uitzonderingsgevallen kan Speelboer voor ten hoogste het verkoopbedrag aansprakelijk gesteld worden.
Voor eventuele vervolgschade is Speelboer nimmer aansprakelijk.

12. Alle artikelen vermeld in de webshop zijn onder voorbehoud van model-, kleur-, en prijswijziging.

13. Alle vermelde prijzen zijn in €uro's en inclusief BTW.

14. Speelboer werkt uitsluitend onder toepassing van het Nederlandse recht.

 

Mochten er ondanks onze grootste zorg schrijffouten in onze tekst staan, of onduidelijkheden zijn of heb je andere op- en/of aanmerkingen, geef dit dan per e-mail (info@speelboer.com) aan ons door en wij zullen direct actie ondernemen. Bij voorbaat dank.